Zařízení pro kropení betonových výrobků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout řízení jednoúčelového stroje, ke kropení betonových výrobků. Lisované betonové výrobky je nutné kropit, aby proběhl proces hydratace cementu. Pokud by proces neproběhl, výrobky by nedosahovali požadované pevnosti. Automatizace celého procesu je nutná nejen z důvodu velkého objemu výroby, ale i k zajištění stejnoměrného postřiku jednotlivých výrobků, což vede i k zlepšení jejich kvality. Práce se dále zabývá návrhem elektronických prvků a je doplněna výkresovou dokumentací elektrických schémat, v příloze se pak nachází program ve vývojovém prostředí LOGO! Soft Comfort.
Aim of this bachelor’s work is make a suggestion of control single-purpose machine for sprinking concreate products. Pressed concrete products is necessary sprinkle to process of cement hydration. Should not the process, the products would not reach the required strength. Automation of the process is necessary not only because of the large volume of production, but also to ensure uniform spraying of individual products, which leads to an improvement in their quality. This work also describes the design of electronic components and shall be accompanied by documentation drawing electrical diagrams, in the annex is a program in development environment LOGO! Soft Comfort.
Description
Citation
MÁDL, P. Zařízení pro kropení betonových výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO