Křivky stárnutí pro prvky distribuční soustavy

but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce. Doktor Michal Ptáček seznámil komisi s posudky vedoucího a oponenta bak. práce a položil doplňující otázky vyplývající z posudků. Student na otázky samostatně odpovídal. Ve všeobecné diskusi člen komise docent Topolánek položil doplňující dotaz ohledně detailu vyhodnocení pravděpodobnosti vzniků poruchy. Po krátké diskusi student objasnil definici poruchy ve své práci. Doktor Skala položil doplňující otázku ohledně sběru dat pro vyhodnocení. Student pohotově zodpověděl doplňující dotaz. Doktor Krbal požádal studenta o další detaily prezentovaného přístupu. Doktor Škoda nakonec položil konkrétní dotaz ohledně grafického zpracování výsledků práce.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPtáček, Michalcs
dc.contributor.authorBočan, Tomášcs
dc.contributor.refereeMalínský, Vladimírcs
dc.date.accessioned2022-06-15T08:56:16Z
dc.date.available2022-06-15T08:56:16Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zhodnocením současné metodiky, poskytnuté zadavatelem práce EG.D, a.s., pro vytváření křivek stárnutí prvků distribuční soustavy, konkrétně pak i samotným zhodnocením poskytnutých vstupních dat, ze kterých je následně vytvořena metodika nová. Nová metodika je pro ukázku aplikována na podpěrné body vysokého napětí a porovnána s metodikou původní. Součástí práce je také rozbor analýzy stárnutí prvků distribuční soustavy a její využití u jednotlivých regionálních provozovatelů distribučních sítí, jakožto důležitý ilustrativní a všeobecný přehled k lepšímu pochopení jednotlivých souvislostí.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the evaluation of the current methodology, provided by the client EG.D, a.s., for the creation of aging curves of distribution system elements, specifically the evaluation of the provided input data, from which a new methodology is subsequently created. The new methodology is applied to the high voltage support points and compared with the original methodology. The paper also includes an analysis of the ageing of distribution system elements and its application to each regional distribution network operator, as an important illustrative and general overview to better understand the individual context.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBOČAN, T. Křivky stárnutí pro prvky distribuční soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142377cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205707
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKřivky stárnutícs
dc.subjectdistribuční soustavacs
dc.subjectplánování obnovycs
dc.subjectporuchacs
dc.subjectzávadacs
dc.subjectpodpěrný bodcs
dc.subjectAging curvesen
dc.subjectdistribution systemen
dc.subjectrecovery planningen
dc.subjectfailureen
dc.subjectdefecten
dc.subjectsupport pointen
dc.titleKřivky stárnutí pro prvky distribuční soustavycs
dc.title.alternativeAging curves of elements of the distribution networken
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-17:45:02cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142377en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 10:56:16en
sync.item.modts2022.06.15 08:13:21en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142377.html
Size:
9.27 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142377.html
Collections