Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení“ je komplexní analýza a zhodnocení finanční situace společnosti NAPO MORAVA, s.r.o. v období roků 2013 až 2017. První část práce je zaměřena na vymezení teoretických pojmů, jejich popis a vysvětlení. Ve druhé, analytické, části práce je provedena finanční analýza, kde jsou aplikovány teoretické poznatky z první části. V závěrečné části jsou definovány kroky, které pomohu eliminovat stávající problémy a povedou ke zlepšení finanční situace.
This bachelor thesis „Evaluation of financial situation and suggestions for improvement is complex analysis and evaluation financial situation of company NAPO MORAVA, limited company in 2013 - 2017. In first part is main topic introduction with theory, description and explanation. In second, analytical part is performed financial analysis, where we can find applied first part. At the end of this work are defined steps that can eliminated current problems and help with improvement of financial situation.
Description
Citation
NAVRÁTIL, J. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vratislav Kozák, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno v plném rozsahu otázka oponenta práce - odpovězeno v plném rozsahu doc. Kozák: Uvažoval jste jiné než plošné zvýšení cen? - odpovězeno v plném rozsahu připomínka Ing. Skalická: V práci uvádíte, že uvádíte analýzu 7S jako okolí podniku. Ing. Tesař: Kde jste v práci využil zahraniční zdroj a proč? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Tesař: V jakém horizontu počítáte se zvýšením tržeb? - odpovězeno částečně Ing. Tesař: Porovnal jste růst tržeb s náklady společnosti? - odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO