Podnikatelský plán na pořádání dětského tábora organizovaný TJ Sokol Telnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu pro pořádání dětského tábora organizovaný TJ Sokol Telnice. Práce je zaměřena na analýzu konkurenčního prostředí, sestavení marketingového mixu, rozpočtů a kalkulací. Součástí práce jsou vlastní návrhy na pořádání dětského tábora, dokumentace o táboře, personální, programové i materiální zabezpečení tábora a Ekonomické zhodnocení dětského tábora.
This bachelor thesis is focused on preparing business plan for organizing children's camp organized by TJ Sokol Telnice. The work is focused on the competitive environment, the assembly of the marketing mix, budget and costing. Parts of the work are own proposals for organizing children's camp, documentation about the camp, personnel, program and material provision of the camp and economic evaluation of children's camp.
Description
Citation
ŽIROVNICKÝ, J. Podnikatelský plán na pořádání dětského tábora organizovaný TJ Sokol Telnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) RNDr. Hana Lepková (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno. Otázky oponenta: odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO