Railway: Alternative Options for Architecture

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-24
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Architektura dnes klade vysoké nároky na udržitelnost. Železnice je z velké části málo využívanou strukturou napojenou na mnoho brownfieldů, které spojuje, a vytváří tak propojenou síť. Cílem navrhovaného výzkumu je systém aktivovat pomocí relativně drobných zásahů. Fenomén bude zkoumán na konkrétních případech pop up struktur ukazujících možnosti a limity kultivace a sociální aktivace místa.
Architecture today puts high demands on sustainability. The railroad is a largely untapped structure connected to many brownfields, which connects and creates a linked network. The aim of the proposed research is to activate the system with relatively small interventions. The phenomenon will be explored on specific cases of pop up structures showing the possibilities and limits of cultivation and social activation of the site.
Description
Citation
PhD Research Sympozium 2017, s. 95–100. ISBN 978-80-214-5549-8.
http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2017/prispevky.aspx#zeleznice
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO