Multicopter - dynamický model

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce Multicopter - dynamický model se zabývá základními principy letu multicopteru a určováním jeho polohy v prostoru. Další část práce je věnována rešerši možných metod sestavení dynamického modelu a její následné implementaci v prostředí Matlab/Simulink. Cílem této práce je vytvoření zjednodušeného dynamického modelu multicopteru, který má za cíl přiblížit chování letounu v reálném prostředí.
Bachelor's thesis Multicopter - dynamic model deals with basic principles of multicopter flight and determining the position in space. Next part of the thesis is dedicated to the search of possible methods of compilation of dynamic model and implementation in Matlab/Simulink environment. The aim of this work is compilation of simplified dynamic model of multicopter which aims approximate real behavior in space.
Description
Citation
MUSIL, F. Multicopter - dynamický model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. László Iván, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-26
Defence
Diplomant prezentoval komisi svou bakalářskou práci a následně odpovídal na otázky oponenta a další otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO