Možnosti zmenšení spotřeby paliva dopravných letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V důsledku dlouhodobé ekonomické krize se v posledních letech zavádějí různá úsporná opatření. Vyjímkou není ani letecké odvětví. Z tohoto důvodu se v této práci zabývám metodami snižování spotřeby paliva u dopravních letounů. Díky těmto metodám se nesnižují pouze náklady na palivo, ale s nižší spotřebou jsou spjaty i nižší emise. K lepšímu pochopení problematiky jsou nejdříve popsány palivové soustavy a poté vysvětleny letové režimy. Práce také obsahuje výběr 20 – ti skutečných typů letadel, na nichž si můžete všimnout, že je z velké části spotřeba dána hmotností letounu. Protože je výhodnější různými způsoby upravovat již existující letadla, než nakupovat stále nová, jsou využívány metody ke snížení jejich spotřeby. Ty se dají provádět díky konstrukčním změnám na letounech, či novým přístupům k řízení samotného letu. O těchto metodách se lze dočíst v poslední kapitole práce.
Due to the long-term economic crisis, various economy measures have been implemented in different fields, including aeronautics. On that ground, this bachelor’s thesis deals with methods to reduce fuel consumption of transport aircrafts. Effected by these methods, not only spending on the fuel is reduced but the lower consumption, also, results in lower air pollution. In order to fully understand this dilemma, fuel supply systems and flight modes are worth describing. Further, the thesis contains a selection of twenty aircrafts that demonstrate the continuity of fuel consumption and plane weight. Provided existing airplanes, modulations are being implemented instead of new aircraft purchases. These modulations are performable, mainly, due to constructional alternations as well as new approaches to the flight control. The methods are included in the last chapter.
Description
Citation
HARASIM, T. Možnosti zmenšení spotřeby paliva dopravných letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO