Hodnocení výkonnosti podniku

but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou žádné Otázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Jak jste realizovala návrh webové stránky? Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Myslíte si, že by byl zájem o spolupráci ze strany střední školy? Nebylo by levnější pro firmu automatizovat, spíš než hledat nové zaměstnance?- odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. - Kdo je cílový zákazník a jak se na něj firma zaměřuje? - odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorCherynová, Nikolcs
dc.contributor.refereeHanušová, Helenacs
dc.date.accessioned2020-07-16T09:59:58Z
dc.date.available2020-07-16T09:59:58Z
dc.date.created2020cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na finanční a obchodní výkonnost společnosti s využitím benchmarkingu. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami, které jsou vhodné pro hodnocení výkonnosti vybrané společnosti. Základem pro vyhodnocení práce je část obsahující analyzovanou společnost a její současný stav situace v porovnání s vybranými konkurenčními společnostmi. Hlavní část práce se věnuje benchmarkingu, který je založen na veřejně dostupných datech z finančních výkazů. Pro tyto účely jsou využita data z databáze Amadeus a veřejného rejstříku společností. Z celkových 4 konkurentů jsou 2 konkurenční společnosti vybrány na základě přímé konkurence (v kraji). Závěr práce shrnuje hlavní poznatky provedených analýz, ale také obsahuje doporučení ke zlepšení finanční výkonnosti společnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the financial and business performance of the company using benchmarking. The theoretical part of the thesis deals with selected approaches and methods that are suitable for evaluating the performance of the selected company. The basis for evaluating the work is the part containing the analyzed company and its current state of the situation in comparison with selected competing companies. The main part of the work is devoted to benchmarking based on publicly available data from financial statements. Data from the Amadeus database and the public register of companies are used for this purpose. Out of a total of 4 competitors, 2 competing companies are selected on the basis of direct competition (in the region). The conclusion summarizes the main findings of the analysis but also contains recommendations to improve the financial performance of the company.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationCHERYNOVÁ, N. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other119994cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192001
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHodnocení výkonnosti podnikucs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectanalýza vnějšího prostředícs
dc.subjectCompany performance measurementen
dc.subjectbenchmarkingen
dc.subjectfinance analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectactivityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectexternal environment analysisen
dc.titleHodnocení výkonnosti podnikucs
dc.title.alternativeCompany Performance Measurementen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:43cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid119994en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:15:56en
sync.item.modts2021.11.12 18:32:43en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_119994.html
Size:
7.35 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_119994.html
Collections