Vývoj testu pro rozpoznání prostorových schopností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou měření v psychologii, konkrétně online diagnostikou prostorových schopností. Poskytuje stručný pohled na psychologický konstrukt inteligence a způsoby jeho měření, zejména pak v kontextu aktuálně nejrozšířenější teorie inteligence C-H-C (Cattell-Horn-Carroll). V rámci ní se zaměřuje na schopnost „Visualization“, která je pojímána jako schopnost zpracovávat vizuální vjemy a manipulovat s nimi ve své představivosti. Práce obsahuje realizaci funkčního softwaru, sloužícího k online počítačovému testování prostorových schopností u dětí předškolního i školního věku.
This thesis deals with measurement issues in psychology, specifically online diagnostics of spatial abilities. It gives a brief look on psychological construct of intelligence and methods of measuring it, currently in the context of the most spread theory of intelligence C-H-C (Cattell- Horn-Carroll). This thesis focuses on ability called „Visualization“, that is understood as the ability to process visual perceptions and manipulate them in our imagination. The thesis includes functional software, which is made for online computer testing of spatial abilities in children of preschool, or school age.
Description
Citation
MALÝ, T. Vývoj testu pro rozpoznání prostorových schopností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO