Využití nástrojů projektového managementu v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá projektem ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o., konkrétně v závodu Horní Adršpach. Tento závod vyrábí ostřikovací systémy do automobilů. Má závěrečná práce je rozdělena to tří částí. V teoretické části je popsán postup při realizaci projektu, v praktické části je potom tento postup uplatněn na konkrétním projektu. Ve třetí části je uveden návrh na zlepšení situace v případě realizace projektu.
This bachelor thesis deals with the project in the company Continental Automotive Czech Republic s.r.o., specifically in the plant Horní Adršpach. This plant is engaged in manufacturing of washer systems. My final thesis is divided into three parts. The theoretical part describes the procedure for project implementation, in the practical part is this procedure applied to a specific project. The third part contains a proposal to improve the situation in the case of project implementation.
Description
Citation
SADÍLKOVÁ, Z. Využití nástrojů projektového managementu v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-24
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno doc. Zich: Jakým způsobem jste koncipovala uvedenou SWOT analýzu - z pohledu vašeho projektu, nebo z pohledu celé firmy? Podle čeho jste vybírala nástroje projektového managementu? Na základě čeho je stanoven finanční rozpočet projektu? Poznámka o uvádění citací. Zodpovězeno Ing. Luhan: Jakým způsobem jste stanovovala rizika a jejich dopady v analýze rizik? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO