Zdaňování příjmů ze živnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a na podnikání na základě živnostenského oprávnění. V práci jsou také popsány podmínky vedení daňové evidence a účetnictví. Poznatky z teoretické části jsou aplikovány na konkrétního poplatníka. V praktické části bude provedena daňová optimalizace a také vypočteno sociální a zdravotní pojištění.
This bachelor thesis is focused on taxing of personal incomes from self-employment and business under a trade license. In bachelor thesis are desribed conditions of keeping tax records and accouting too. Knowledge from the teoretical part is applied to the particular taxpayer. In the practical part will be done tax optimization and calculated health insurance and social insurance too.
Description
Citation
MICHÁLKOVÁ, T. Zdaňování příjmů ze živnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Filip Šimeček (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
doc. Radvan - Ve Vaší bakalářské práci doporučujete změnu z živnostenského podnikání na s. r. o. Jaké rizika má Vámi vybraná fyzická osoba, že doporučujete změnu právní formy podnikání. Jaké má tato žena závazky, že uvedené doporučujete - částečně odpovězeno otázka oponenta - odpovězeno doc. Radvan - Jakým způsobem žena dostává příjmy z podnikání a víte určitě, že hlásí veškeré obdržené příjmy - odpovězeno doc. Radvan - Jaký bude dopad EET na Váš podnikatelský subjekt - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO