Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek. Teoretická část vymezuje základní informace týkající se tohoto tématu. Pohledávky jsou analyzovány z daňového, účetního a ekonomického hlediska. Analytická část je zaměřena na podnikatelský subjekt a popisuje stávající způsob vymáhání a zajištění pohledávek před i po splatnosti. V závěru práce jsou navrhnuty zajišťovací instrumenty a vhodná opatření k efektivnějšímu vymáhání těchto pohledávek.
Bachelor thesis deals with the issue of debt collection. The theoretical part defines the basic information related to this issue. Receivables are analyzed from the tax, accounting and economic terms. Analytical part is focused on the business entity and describes the actual method recovery and securing of receivables before and after maturity. At the conclusion are designed the hedging instruments and appropriate measures for more effective recovery these claims.
Description
Citation
GOLIÁŠOVÁ, K. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Denisa Doupovcová (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázky vedoucího práce - nejsou otázky oponenta – odpovězeno doc. Bartoš: Kdy nastává druhotná platební neschopnost? – odpovězeno Ing. Hanušová: V práci jste analyzovala výsledky společnosti za roky 2013 – 2016. Zvažovala jste legislativní změny v účetnictví v roce 2016 a jejich vliv na dosažené výsledky hospodaření v tomto roce? - odpovězeno Ing. Hanušová: Kdo jsou největší odběratelé společnosti? Jaká je jejich vyjednávací síla? – odpovězeno Ing. Abrahámová: Jakým způsobem podnik aktuálně vymáhá pohledávky? Jaká je efektivita vymáhání? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO