Digitální podpis

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Digitálního podpisu, které je námětem této semestrální práce, je v současnosti velmi aktuální. Se stále vzrůstajícími možnostmi internetu a vidinou snižující se četnosti používání papírové dokumentace bylo nutné vyvinout metodu podepisování virtualizovaných dokumentů, která by byla stejně nenapadnutelná a bezpečná jako vlastnoruční podpis. Metoda nese název digitální podpis. V práci se zaměříme se na vysvětlení základních pojmů souvisejících s digitálním podpisem, vysvětlením základních pojmů s ním souvisejících jako je certifikát, certifikační autorita, autentizace, ale zejména na základní šifrovací algoritmy a aplikace, dále pak na aplikace ve kterých se digitálního podpisu využívá, například poštovní servery či elektronické bankovnictví. V závěru práce se pokusíme zhodnotit přínos digitálního podpisu a jeho nevýhody. Tato práce si neklade za cíl podat detailní popis procesů šifrování dat, jejím cílem je seznámit přehlednou a srozumitelnou formou širší i nezasvěcenou veřejnost s danou problematikou.
Digital signature, the subject of this semester paper, is nowadays very up-to-date. The still rising capabilities of the internet and the vision of lowering the amounts of paper documentation made it necessary to develop a way of signing documents which are transferred through the internet. This is supposed to be equally safe and unassailable as the handwritten signature. This method is called the digital signature. The paper focuses on the explanation of the essential terms connected to digital signature, such as certificate, certification authority, authentication, but in particular on the elementary cryption algorithms, further on applications that make use of digital signature, e.g. post services and electronic banking. In the final chapter, the positive and negative aspects of the electronic signature are discussed.
Description
Citation
VAVERKA, A. Digitální podpis [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-08-29
Defence
Na straně 23 máte napsáno: "zpráva se podepíše pomocí šifrovacího algoritmu a vytvoří se otisk". Jakým způsobem by podle Vás toto probíhalo? Dále uvádíte, že "otisk se zašifruje soukromým klíčem uživatele, který se pošle příjemci". Myslíte si, že je rozumné posílat soukromý klíč druhé straně? Jak bude vypadat graf závislosti počtu digitálních podpisů na čase? Může mít jedna osoba více digitalních podpisů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO