Studium vírových struktur v srdečních náhradách

but.committeedoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZačátek prezentace 8:38 Konec prezentace 9:03 doc. Fialová přečetla posudek vedoucího Posudek oponenta byl přečten tajemníkem v zastoupení. dr. Veselý se zeptal jak byly stanovovány místa s velkým smykovým napětím a kde tyto místa byla. Student odpověděl. dr. Zavadil se zeptal jak ovlivnila kvalita sítě výpočet. A jestli se modeloval pouze jeden kanál. Student odpověděl. doc. Drábková se zeptala jaký byl použit typ NACA profilu a jestli se během optimalizace měnil. Student odpověděl. doc. Štigler se ptal na změnu průměru hřídele, proč se měnil. Jak bylo definováno úhlování lopatek. Srovnání s originálem čerpadla z referenčního článku. Student odpověděl dr. Zavadil okomentoval vliv vstupní části čerpadla.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEnergetické a termofluidní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorFialová, Simonacs
dc.contributor.authorDokoupil, Michaelcs
dc.contributor.refereeHabán, Vladimírcs
dc.date.accessioned2022-06-14T07:55:30Z
dc.date.available2022-06-14T07:55:30Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studiem a popisem proudění v srdečních náhradách. Cílem bylo zhodnocení stávajících srdečních podpor, zvolení jednoho konceptu zařízení a následné vylepšení existujícího modelu čerpadla. Typy srdečních náhrad byly vyhodnoceny v rešeršní části této práce. Na jejím základě bylo pro simulace zvoleno axiální intraventrikulární čerpadlo. Simulace proudění proběhla pomocí výpočtového modelování. Při vyhodnocování byl zvláštní důraz kladen na popis vírových struktur typických pro srdeční podpory a analýzu hemolýzy způsobenou zařízením. Po zvolení optimalizačních parametrů byl navrhnut model vylepšeného čerpadla, které splnilo vytyčené cíle optimalizace, především zvýšení účinnosti a snížení smykových napětí. Ke konci práce proběhla diskuze ohledně vyhodnocování hemolýzy a vírových struktur. V závěru byly uvedeny konkrétní možnosti dalšího zlepšení optimalizovaného čerpadla.cs
dc.description.abstractThis master thesis is focused on study and description of flow in heart assistance devices. The aim was to evaluate the state of art for cardiac supports, selection of one device concept and improve the existing pump model. The types of heart replacements were evaluated in the research part of this work. Based on the research, an axial intraventricular pump was chosen for the simulation. The flow simulation was performed using computational fluid modeling. During the evaluation, special emphasis was placed on the description of vortex structures typical for cardiac support and analysis of hemolysis caused by the device.After selecting the optimization parameters, a design of a pump model was improved, which met the set optimization goals, especially the increase in efficiency and decrease of shear stresses. Towards the end of the work there was a discussion about the evaluation of hemolysis and vortex structures. In the end, particular possibilities for further improvement of the optimized pump were presented.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationDOKOUPIL, M. Studium vírových struktur v srdečních náhradách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140737cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205265
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIntraventrikulárnícs
dc.subjectčerpadlocs
dc.subjectaxiálnícs
dc.subjecthemolýzacs
dc.subjectsmykové napětícs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectIntraventricularen
dc.subjectpumpen
dc.subjectaxialen
dc.subjecthemolysisen
dc.subjectshear stressen
dc.subjectCFDen
dc.subjectoptimizationen
dc.titleStudium vírových struktur v srdečních náhradáchcs
dc.title.alternativeA study of the vortex flow structures in heart compensation devicesen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-13-10:37:03cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140737en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.14 09:55:30en
sync.item.modts2022.06.14 08:12:12en
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140737.html
Size:
8.08 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140737.html
Collections