Návrh komunikačního mixu ve společnosti First Forest, s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na vypracování komunikačního mixu společnosti First Forest, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část vysvětluje základní pojmy z oblasti marketingu, analytická část představuje samotnou společnost, současný stav komunikačního mixu a její obchodní situaci, poslední část se zabývá návrhem doporučení a změn komunikačního mixu, který zajistí rozšíření povědomí o společnosti a jejích službách.
This bachelor thesis deals with the analysis and proposals for the development of the communication mix of First Forest, s.r.o. Thesis is divided into three parts. The theoretical part explains the basic concepts of marketing, the analytical part is about company itself, the current condition the communication mix and the business situation, the last part deals with the design recommendations and amendments to the communication mix, which ensures raise awareness about the company and her service.
Description
Citation
KOŠVICOVÁ, L. Návrh komunikačního mixu ve společnosti First Forest, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Dalibor Vaigert (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Vilma Svojanovská (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázka vedoucího práce - zodpovězeno v plném rozsahu. Otázka oponenta práce - zodpovězeno v plném rozsahu. Ing. Hanušová: Jak jste stanovila předpokládané náklady na realizaci vašeho návrhu v praxi? - zodpovězeno v plném rozsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO