Povrchové úpravy pístních kroužků spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami pístních kroužků. První část práce je zaměřena obecně na pístní kroužky a jejich provozní stavy. Druhá část práce je zaměřena na materiály a na technologie, charakteristiku a vlastnosti povrchových úprav pracovních ploch pístních kroužků. Závěrečná část obsahuje porovnání v současnosti používaných povrchových úprav pístních kroužků.
This bachelor's thesis focuses on surface treatments of piston rings. The first part focuses on piston rings in general and their operating status. The second part focuses on the materials and technologies, characteristics and properties of surface treatments of the working area of piston rings. The final part contains the comparison of currently used surface treatments of piston rings.
Description
Citation
HORA, O. Povrchové úpravy pístních kroužků spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Študent pristúpil k prezentácii výsledkov svojej bakalárskej práce. Následne zodpovedal otázky oponenta. Otázky komisie: - Radovo v akej hľadine sa pohybujú tangenciálne sily PK? - Ako sa dá spoznať opotrebené PK v motoru? - Ako sa navrhuje konštrukcia PK, aby boli optimalizované?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO