Pásový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu písku a štěrkopísku do dávkové míchačky betonu. Maximální dopravní výkon 2000 kg/cyklus, doba cyklu dávky včetně míchání 4 min a výškový rozdíl 4,5 m. Práce obsahuje popis hlavních funkčních částí pásového dopravníku, funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a napínacího zařízení. Pevnostní výpočet je proveden pro napínací šrouby, matice a příhradovou konstrukci.
The aim of this bachelor's thesis is to propose design solutions conveyor belt to transport sand and gravel to concrete batch mixer. The maximum transport capacity 2000 kg/cycle, the cycle time benefits, including stirring for 4 min and 4.5 m height difference work contains a description of the main functional parts of the conveyor belt, functional calculations according to standard ISO 5048, determination of main dimensions, the design of the drive and tensioning devices. Strength calculation is performed for tightening screws, nuts and truss structures.
Description
Citation
KONEČNÝ, T. Pásový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO