Informační systém pro správu Fair User Policy

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat informační systém pro správu Fair User Policy, neboli zkráceně FUP. Celý tento projekt je založen na využití technologie NetFlow pro monitorování počítačové sítě prostřednictvím sledování síťových toků. Výsledný informační systém umožní správci sítě nastavit zákazníkům limity v objemech přenášených dat a následný monitoring jejich dodržování. Pokud bude zákazník tyto limity porušovat, informační systém umožní jeho penalizaci. Systém bude také zaznamenávat některé statistiky síťového provozu.
Main goal of this bachelor's thesis is to design and implement information system for the management of Fair User Policy, or abbreviated as FUP. This whole project is based on the use of NetFlow technology to monitor the computer network through the monitoring of network flows. The resulting information system will enable network administrators to set limits to customers in the volume of transferred data and subsequent monitoring of their compliance. If the customer is in breach of these limits, the information system will allow the penalty. The system will also record some statistics on network traffic.
Description
Citation
VYKYDAL, O. Informační systém pro správu Fair User Policy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO