Jaderná zařízení v dopravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce vytváří základní přehled použití jaderných zařízení v dopravě. Zaměřuje se na vývoj a aplikaci technologie. Na úvod je zmíněn stručný vývoj jaderné fyziky a hledání vhodných aplikací na počátku jaderného věku. Hlavní část práce se zabývá využitím jaderných zařízení v námořní a vesmírné dopravě. Je pojednáno o typech reaktorů jaderných ponorek, hladinových válečných a civilních lodí. Je zmíněna problematika vyřazování z provozu a nakládání s jaderným zařízením po ukončení služby. Dále je popsána technologie radioizotopových a reaktorových článků. V poslední části je poukázáno na možnosti využití jaderných zařízení pro pohon tepelných a iontových motorů.
Bachelor thesis summarizes a basic overview of the use of nuclear facilities in transport. It focuses on the development and application of technology. Brief introduction mentions the development of nuclear physics and the search for suitable applications at the beginning of the nuclear age. Main part deals with use of nuclear devices in maritime and space transport. It discusses the types of reactors used in nuclear submarines, navy and civil ships. The issues of decommissioning and dismantling nuclear vessels are mentioned. Next the technology of radioisotope and reactor generators is described. In the last part the possibilities of using nuclear power for thermal rockets and ion engines are pointed out.
Description
Citation
BARTOŠEK, N. Jaderná zařízení v dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO