Průběh zakázky ve zvoleném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky ve vybraném podniku. Konkrétně se jedná o podnik MSV Metal Studénka, a. s., který se primárně zaměřuje na výrobu výkovků a komponent pro kolejová vozidla. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá část pokračuje představením firmy a analýzou průběhu zakázky od zákaznické poptávky až po expedici. Ve třetí, návrhové části, navrhnu opatření, která by mohla vést ke zlepšení průběhu zakázky v daném podniku.
This bachelor thesis is focused on the study of order processing in company. Specifically the subject of this analysis is MSV Metal Studénka, a. s., which produces components for trains. Bachelor thesis is devided into three parts, whereas the first part is targeted to theoretical basis. The second part continues with introduction of company and the order process is analyzed. Analysis starts with customer demand and it ends with expedition. In the third part I will suggest changes, which can lead to improve whole order processing in the company.
Description
Citation
ČELIŇÁKOVÁ, M. Průběh zakázky ve zvoleném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Ing. Polzer - Uváděla jste, že zavedení nového informačního systému bude trvat 4 -6 měsíců. Jak to bylo stanovené? - zodpovězeno v plném rozsahu doc. Chlebovský - Zmiňovala jste robotizaci a nákup robotů od ABB. Toto plyne z čeho? Proč zrovna ABB? Co jste tam porovnávala? - zodpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO