Pozorovací bezpečnost motorových vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na pozorovací bezpečnost osobních vozidel. Krátce je zmíněna aktivní bezpečnost, prvky výbavy snažící se předejít dopravní nehodě a dále se se věnuje podkapitolám pozorovací bezpečnosti, výhledu z vozidla, osvětlovací technice a pasivní viditelnosti automobilů. Cílem práce je přednést možnosti dnešních automobilů v rámci daného tématu
This bachelor’s thesis is focused on view safety of motor vehicles. Briefly is mentioned the active safety, vehicle equipment, which is trying to prevent an accident. It is dealt with parts of view safety, view out of the vehicle, lighting technology and passive vehicle visibility. The objective is to present the possibilities of today's cars within a given topic.
Description
Citation
HLAVATÝ, J. Pozorovací bezpečnost motorových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Zodpovězené otázky oponenta: - Srovnejte účinnost různých zdrojů světla pro automobilové světlomety. - Jakým způsobem je řešeno automatické ztmavování zpětných zrcátek? - Objasněte princip funkce laserových světlometů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO