Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AC ENERGO, s.r.o. v letech 2013–2017. V první části se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Následně jsou v teoretické části popsány vybrané metody finanční analýzy, kterými je hodnocení prováděno. V praktické části byly aplikovány jednotlivé ukazatele na vybranou společnost a v návaznosti na výsledky byly v poslední části popsány návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
This bachelor thesis focuses on the assessment of the financial situation of the company AC ENERGO, s.r.o. during the period between years 2014 - 2018. The first part contains the goals of the thesis as well as the used methodology. The second part is theoretical and describes the chosen methods of financial analysis, which are used to carry out the assessment. Individual indicators were applied on the selected company in the practical part and consequently, based on the results of the assessment, the suggestions for improvement of the financial situation of the company were described.
Description
Citation
TOMÁŠOVÁ, A. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. doc. Radvan - Z jakého důvodu navrhujete společnosti reklamu na automobilu? - odpovězeno Ing. Folprechtová - Jak vysvětlíte, že v roce pořízení automobilu je dlouhodobý majetek v hodnotě 21 tis. Kč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO