Počítačová hra s prvky umělé inteligence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou umělé inteligence v počítačové hře. V práci je uveden návrh dvourozměrné počítačové hry pro dva hráče, kde jednoho z nich může řídit počítač. Hlavní úlohou bylo vytvoření hry s jednoduchým uživatelským rozhraním, se zaměřením na umělou inteligenci soupeře.
This Bachelor's thesis is focused on artificial intelligence in computer games. It introduces the design of a two-dimensional computer game for two players of which one can be computer-controlled. The main task was the creation of a game with a simple user interface with focus on the opponent's artificial intelligence.
Description
Citation
SERÉDI, S. Počítačová hra s prvky umělé inteligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Váš algoritmus umělé inteligence má relativně vysoké nároky na hardware. Uveďte možnosti snížení těchto nároků. Diskutujte možnost paralelizace výpočtů. V kapitole 4 uvádíte, že knihovna Qt pracuje na principu obsluhy událostí (jako ostatně takřka všechny knihovny používané pro tvorbu GUI). Z textu mi není jasné, jakou výhodu přinášejí signály a sloty, které v textu popisujete. Porovnejte přístupy založené na událostech a signálech.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO