Predikce sil a kvality opracování při frézování s vysokými posuvy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V teoretické studii je popsána analýza silového zatížení a kvalita opracování povrchu při frézování. V experimentu je kladen důraz na stanovení sil a jakosti povrchu při frézování v závislosti na změně posuvové rychlosti. Konkrétně stanovení měrné řezné síly kc a řezné síly Fc u materiálů z hliníkové slitiny AlSi9Cu3, titanové slitiny Ti6Al4V a oceli C45, použitým nástrojem byla fréza pro vysoké posuvy. V experimentální části je dále obsaženo statistické vyhodnocení naměřených dat, ze kterého lze vidět určitý předpoklad změny silového zatížení a drsnosti povrchu při změně rychlosti posuvu.
Theoretical study describes force analysis and quality of surface when milling. In the experiment the emphasis is on determining forces and surface quality in milling in response to changes in feed rate. Especially determination of specific cutting force kc and cutting force Fc at materials from aluminium alloy AlSi9Cu3, titanium alloy Ti6Al4V and steel C45, the used tool was a milling cutter for high feeds. In the experimental section is furthermore contained statistical evaluation data which demonstrate a certain prediction changes of cutting load and surface roughness when changing feeds.
Description
Citation
MIKEL, P. Predikce sil a kvality opracování při frézování s vysokými posuvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (člen) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Kvalita povrchu. 2) Co nazýváte šetrností nástroje? 3) Průřez třísky u symetrického a nesymetrického frézování. 4) Jak zvyšuje chromniklový povlak na VBD jejich životnost? 5) Teoreticky a experimentálně naměřená řezná síla a měrná řezná síla. 6) Rozdíl mezi měrnou řeznou silou a řezným odporem. 7) Kalibrace dynamometru. 8) Porovnání pro různé materiály. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO