Vestavěný test sondy FlowMon

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a implementovat autotest sondy FlowMon, monitorující síťový provoz na základě IP toků, která byla vyvinuta během projektu Liberouter. Práce se věnuje teorii testování a kategoriím testů, které nejvíce souvisejí s vyvíjeným autotestem. Zde se také nachází stručný popis monitorování sítí pomocí NetFlow protokolu, spolu s popisem architektury sondy FlowMon. Práce dále obsahuje samotný návrh a řešení autotestu. Součástí řešení jsou dva programové celky. První představuje implementaci generátoru paketů umožňujícího vytvářet všechny potřebné typy paketů a toků používaných druhou částí, která představuje implementaci samotných testů.
Aim of this bachelor thesis is to design and implement self test of FlowMon probe. Which is a device monitoring network traffic based on IP flows, developed by Liberouter project team. The thesis includes theories of testing and test categories the self test is related to. There is also a brief description of network monitoring by NetFlow protocol and description of FlowMon probe architecture. Furthermore, the thesis contains the self test design and its description. Final solution consist of two programs. The first one implements packet generator creating all types of required packets and flows used by the second one, which implements the self test itself.
Description
Citation
IVANČO, D. Vestavěný test sondy FlowMon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO