Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analytickými a numerickými způsoby řešení úloh krutu prutů s různou geometrií příčných průřezů. V první části práce jsou uvedeny teoretické základy problému borcení příčných průřezů. Následuje krátké seznámení se s možnostmi analytického řešení parciálních diferenciálních rovnic v případech jednoduchých geometrií příčných průřezů. Získané výsledky jsou srovnány s numerickým řešením v konečnoprvkovém softwaru ANSYS. Numerické výsledky jsou v závěrečné části práce doplněny případy prutů s obecnějšími tvary příčných průřezů.
Bachelor thesis deals with the analytical and numerical methods solving the problems of the torsion of bars with various geometries of cross-sections. The theoretical background of the problem is introduced in the beginning of the thesis. The possibilities of the analytical solution of the partial differential equations in the case of the simplified shapes of the cross-sections are discussed in the following part. These results are compared with the numerical ones received from the finite element analysis via the ANSYS software. The numerical results are extended to the cases of the generalized shapes of the beam cross-sections.
Description
Citation
KALIVODA, O. Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. László Iván, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Diplomant prezentoval běhen asi 10 minut svoji bakalářskou práci a následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO