Využití metod projektového managementu při implementaci předmětu Enterprise IT Midrange Platforms

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce popisuje úspěšné zavedení předmětu Enterprise IT Midrange Platforms na fakultě podnikatelské pro studenty 3. ročníku Manažerské informatiky a 4. a 5. ročníku Informačního managementu, který byl vyučován v mezinárodní společnosti. Práce specifikuje, jaké metody projektového managementu byly použity při jeho tvorbě a implementaci.
The bachelor’s thesis is describing a successful establishment of subject Enterprise IT Midrange Platforms at faculty of Business and Management for students in 3rd grade of Managerial Informatics and 4th and 5th grade of Information Management, which was taught in environment of a multinational company. Thesis is specifying, which methods of Project Management were used for its creation and implementation.
Description
Citation
VOJTOVIČOVÁ, L. Využití metod projektového managementu při implementaci předmětu Enterprise IT Midrange Platforms [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno další otázky: doc. Mikulec - Kde probíhala výuka, kdo zajišťoval výuku? Bude výuka pokračovat? - zodpovězeno dr. Neuwirth - V čem je výuka specifická, že musela probíhat ve firmě? Bylo možné využít laboratoře FP? - zodpovězeno dr. Konečný - Dotazníkové šetření - z čeho vychází zaájem studnetů po IT předmětech? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO