Reálná propustnost zařízení pracujících na standardu 802.11n

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Wi-Fi sítě a obecně jakákoliv moderní bezdrátová technologie funguje v případě, že je s ní správně zacházeno. V současné době při tak velké koncentraci bezdrátových sítí je znalost problematiky bezpodmínečnou nutností. Tato práce se v úvodu zabývá standardy 802.11x se zaměřením na standard 802.11n, topologiemi a implementací technologie MIMO. V praktické části jsou prezentovány modely měření a na vybraných zařízeních jsou demonstrovány jejich skutečné rádiové parametry. Dále jsou na zařízeních provedeny testy propustnosti a odezvy ping v ideálních podmínkách, tak i za přítomnosti rušení. Naměřené hodnoty jsou zapsány v tabulkách a v grafech jsou jednotlivě porovnány. K jednotlivým výsledkům měření je uvedeno slovní zhodnocení.
Wifi and any other recent wireless technology works in case of correct use. Simultaneously for huge density of wireless networks today is knowledge of this matters necessity. This project is generally about 802.11x standards and focused to 802.11n standard, topologies and implementations of MIMO in advance. Practical part represents measure simulations and few devices demonstrates real radio parameters. Then devices are tested to data efficiency and ping response in ideal environment and also under signal noise present environment. All measured values are compared in tables and graphs separately. Every event contains word rank.
Description
Citation
VÁGNER, A. Reálná propustnost zařízení pracujících na standardu 802.11n [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Jan Grepl (člen) Ing. Vladimír Tejkal (člen) Ing. Pavel Reichert (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Jak by se případně mohli změnit výsledky měření, kdyby byl jako testovací provoz použit televizní stream? Předpoklad UDP - problém při vztížení - ztrátovost (návrh QoS). Jak ovlivňuje propustnost mezi jednotlivými stanicemi vzdálenost a také členitost terénu? Ovlivňuje - útlum trasy, nutná volba úrovní, překážky by neměli být.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO