VF generátor do 4,4 GHz s obvodem ADF4350

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh, realizace a proměření širokopásmového mikrovlnného generátoru, který je založen na frekvenčních syntezátorech ADF4350. Generátor využívá principu směšování, pro kmitočty do 2,2 GHz. Vyšší frekvence jsou získávány pomocí přímých cest. V první části je popsána teorie smyčky fázového závěsu. V následující části je popis parametrů ADF4350 a také jejich řízení. Byla také navržena deska plošného spoje pro řízení generátoru s mikroprocesorem Atmel AVR AT-mega32. Programové vybavení generátoru je napsán v programu AVR studio v jazyce C. Realizovaný generátor je uložen v nerezové krabici a je možné jej ovládat pomocí klávesnice a PC.
The aim of this work is design, realization, and measurement of wideband microwave generator, which is based on the ADF4350 frequency synthesizers. The generator uses the principle of mixing, for frequencies up to 2.2GHz. Higher frequencies are obtained through direct channels. The first part describes the theory of phase locked loop . The following section describes the parameters of the ADF4350 and their management. A PCB was also designed to control the generator with Atmel s AVR AT-mega32. The Generator software is written in AVR Studio in C programming language. The realized generator is housed in a stainless steel box and can be controlled using the keyboard and PC.
Description
Citation
FRYDRYCH, J. VF generátor do 4,4 GHz s obvodem ADF4350 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO