Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace samostatně stojícího bytového domu v okrajové části Bučovic. Byt je nepodsklepený, čtyřpodlažní, a stojí na mírně svažitém pozemku, skládajícího se z několika parcel, v katastrálním území Bučovice. Objekt se napojen na místní komunikaci na severní straně pozemku. Mezi objektem a komunikací je parkoviště pro uživatele objektu, které má 17 parkovacích stání. První nadzemní podlaží je rozděleno na bytovou jednotku a technické zázemí. Každé další podlaží je rozděleno na dvě bytové jednotky. Byty v druhém, třetím a čtvrtém podlaží, mají samostatné balkóny. Stěny tvoří pórobetonové tvárnice YTONG, v kombinaci s akustickými vnitřními vápenopískovými tvárnicemi, a jsou založeny na betonových základových pasech. Stropy jsou železobetonové z lehčeného keramického betonu LIASTROP. Podlahy jsou těžké plovoucí. Střecha je plochá jednoplášťová, vegetační. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplením z minerálních desek MULTIPOR a deskami z expandovaného polystyrenu. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD.
The subject of bachelor thesis is the composition of project documentation of an apartment building at edge of city Bučovice. Apartment building is four-storey building without a basement and is detached building on almost flat terrain, consisting of several parcels, on the cadastral unit of Bučovice. The object is connected to the local road on the north side of the property. Between the object and the communication is parking for the user object, which has 17 parking spaces. The ground floor is divided into the dwelling unit and the technical facilities. Other storeys are divided into the two dwelling units and these units have balconies. The walls are composed of aerated concrete blocks YTONG, in combination with an acoustic internal sand-lime blocks and are based on concrete foundation strips. The celling is reinforced light-weight clay concrete LIASTROP. The floors are heavy floating. The roof is green warm flat roof. The whole object is insulated with contact thermal instulation from mineral isolation MULTIPOR and expanded polystyrene. The drawing part was drawn in AutoCAD.
Description
Citation
SVĚTLÍK, A. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO