Expressive Means of Contemporary Architecture

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-24
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
V posledních letech směřuje architektonický proces navrhování rozličnějšími cestami, něž tomu bylo doposud. Jeho cíl je ale vždy stejný. S nástupem moderních technologií také vznikají nové formy a architektonické prvky. Jak můžeme definovat skutečnosti, které vstupují do navrhování a vytvářejí hranici mezi kvalitní architekturou a stavěním? Jaké znaky by mohly vymezit současné období?
In the recent years, the process of architectural design has been evolving in a number of different ways, as it has always been the case. The goal, however, remains the same - to design a quality architecture. New forms and architectural elements have also emerged with the advent of modern technologies. What are the defined facts that enter into design and reveal the boundary between high-quality architecture and mere „building“? What signs could define the current period?
Description
Citation
PhD Research Sympozium 2017, s. 74–81. ISBN 978-80-214-5549-8.
http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2017/prispevky.aspx#vyraz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO