Zálohování dat a datová úložiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na zálohovanie dát a dátové úložiská, ich popisom, priblíženie si pojmu zálohovanie a následným výberom najlepšieho zálohovacieho riešenia pre danú firmu. Riešenia zahŕňajú všetky dostupné cesty ako zálohovať dáta.
The bachelor thesis aims on data backup and data storages, give insight into the topic, explain what data storages and data backup means. It also include the plan of data storage which is approached from both hardware and software ways and provide full plan for company to integrate such data storage and backup in everyday process.
Description
Citation
PITEĽ, Š. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky vedoucího: Odpovězeno Otaázky oponeta: Odpovězeno Ing. Pavláková Dočekalová, Ph.D.: Jsou poskytovatelé cloudových služeb vlastníci uložených dat a mají k datům přístup? Odpovězeno Ing. Pavláková Dočekalová, Ph.D.: Poskytli by například uložiště Dropbox a iDisk uložená data, pokud by byly soudem požádány? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO