Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Canon A70

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou simulátoru a trenažéru fotoaparátu Canon A70 a jeho manuálu. V textu práce je popsána problematika analýzy aplikace, volby technologie a realizace samotné aplikace. V závěrečné části je srovnání s ostatními bakalářskými pracemi na toto téma a anketa ukazující hodnocení aplikace veřejností.
This Bachelor's Thesis details the creation of a simulator, a training application and a manual for the Canon A70 camera. The text describes the application analysis, choice of technology and implementation of the simulator. The conclusion compares this Bachelor's Thesis with others and contains the results of a public inquiry about how well is the application received by users.
Description
Citation
ŘEPA, D. Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Canon A70 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-08-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO