Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první část obsahuje vysvětlení základních pojmů týkající se teorie odměňování. Ve druhé kapitole je zanalyzován současný stav řešené problematiky ve vybrané společnosti a v poslední části práce jsou navrženy změny na zlepšení systému odměňování.
The bachelor thesis is focused on the system of rewardment of the employees in the chosen company. The thesis is divided into three chapters. The first part of the thesis covers the explanation of the basic terms relating the theory of rewardment. The second chapter analyzes the current state of the selected company and in the last part of the thesis changes are proposed to improve the system of remuneration of workers.
Description
Citation
GROLIGOVÁ, A. Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
doc. Zinecker - Na základě jakých podkladů a znalostí jste zpracovala dotazník? - odpovězeno doc. Zinecker - Program benefitu penzijního připojištění již je v podniku zavedený? - odpovězeno doc. Zinecker - Modelovala jste cílovou výši penzijního připojištění u jednotlivých zaměstnanců? - odpovězeno Ing. Schüller - Myslíte si, že predikce prostřednictvím regresní analýzy je vždy platná v plném rozsahu? - odpovězeno Ing. Schüller - Jak může aktuální situace s ohledem na celosvětovou pandemii ovlivnit vývoj výnosů společnosti? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO