Koncepční popis návrhu korečkového elevátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této bakalářské práce je popis postupu návrhu korečkového elevátoru. Práce je zpracována jako studijní podklad pro studenty bakalářského studia. V první části práce je základní popis korečkového elevátoru a jeho typů. Dále je popis základních částí korečkového elevátoru. Druhá část obsahuje výpočetní vztahy pro návrh korečkového elevátoru (návrh tažného členu, korečků, motoru). Jsou uvedeny dva způsoby řešení dle [1, 2] a na závěr této práce je uveden srovnávací výpočet k těmto řešením.
The topic of this bachelor work is to describe the design process bucket elevator. Work is processed as study material for students of bachelor study. The first part is a basic description of the bucket elevator and its types. Furthermore, the description of the basic parts of the bucket elevator. The second part contains equations for bucket elevator design (design drawing element, buckets, engine). Are given two ways to resolve according to [1, 2] and the conclusion of this work is presented a comparative calculation of these solutions.
Description
Citation
RŮČKA, M. Koncepční popis návrhu korečkového elevátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO