Navrh vysokonapěťového zdroje pro elektrické namáhání izolačních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je rozebrat problematiku stárnutí dielektrických materiálů a parametry prostředí působících při stárnutí. Porovnává druhy namáhání, kdy a jak působí a jak jejich působení eliminovat. Dále se zaměřuje na návrh vysokonapěťového sinusového transformátoru jako zdroje pro měření namáhání a stárnutí dielektrických materiálů. Probírá možnosti dalšího řízení vstupu a sběr dat z výstupu pomocí počítače. Na úplný závěr se otestuje celkový zdroj při praktickém měření několika vzorků dielektrických materiálů.
Target of this thesis is analyse problems of dielectric materials ageing and environment characteristic applied by ageing process. Types of electric stress are comparing in this work, when and how they are working and how to eleminate them. Next aim is design the high voltage sinus transformer as source for measuring of electric stress and ageing dielectric materials. There is discuss about computer control and collecting of the output datas. In the end is source testing by practical measurement of some dielectric samples.
Description
Citation
PŘÍBORSKÝ, V. Navrh vysokonapěťového zdroje pro elektrické namáhání izolačních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Uveďte v jakém stavu realizace je nyní Vámi navrhovaný zdroj. Sledoval jste možnost koupení přímo zdroje a kolik stojí? Má smysl provádět realizaci? Kdy jste začal s realizací projektu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO