Vodní svět - lázně Krnov

but.committeeprof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval svůj diplomový projekt. Byly přečteny posudky. Student zareagoval na výtky a podněty oponentky. Odborná rozprava řešila aspekty projektu: provozní propojení v rámci areálu i s veřejným prostorem; záplavové území; spekulativní pohledové osy; možnost dodatečného prosvětlení bazénu; vlhkost v souvislosti s dřevěnými konstrukcemi; TZB; zapojení i druhého břehu do návaznosti na areál; hotelová funkce. Student se zapojoval do rozpravy.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBoháč, Ivocs
dc.contributor.authorJanák, Lukášcs
dc.contributor.refereeSvatošová, Ivanacs
dc.date.accessioned2022-05-28T06:54:22Z
dc.date.available2022-05-28T06:54:22Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem nových městských lázní pro město Krnov. Toto téma vychází z architektonické soutěže a bylo vybráno na základě předchozích zkušeností s obdobnými projekty v bakalářském studiu. Nejdůležitějším požadavkem je vytvoření nového celoročně využívaného areálu nejen bazénových provozů, ale i zábavy, odpočinku, letních sportů a aktivit. Návrh respektuje meandr řeky Opavice a využívá současný letní bazén jako výchozí kompoziční prvek. Základní myšlenkou je vytvoření výhledových os, které propojují Krnovské dominanty města (Svatý Kopeček, Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Civilíně, Krnovská radnice, Evangelický kostel, Kostel sv. Martina a Kostel Narození Panny Marie) s řešeným územím. Základem je vést osy takovým způsobem, aby lemovaly hmotu stávajících zdravé zeleně, čímž zároveň vytyčují celý tvar lázeňského objektu. Lázeňské provozy jsou navrženy tak, aby co nejvíce komunikovali s nábřežím a se sousedícím pozemkem pro sport a tělovýchovu. Tvar vlny umožňuje maximální přísun slunečního světla zvenčí, uvnitř zase napomáhá přirozené orientaci v prostoru a vytváření optimálního prostoru pro jednotlivé provozy. Vnitřní provoz lázní se dělí do tří základních zón – sportovní zóna (plavecký bazén), sportovně-rekreační zóna (aquapark) a rekreačně-relaxační zóna (SPA a wellness). Základním principem je rovnováha mysli a těla, která díky struktuře provozů v jednom směru uklidňuje mysl a zatěžuje tělo v druhém zase opačně. Výsledkem je tedy lázeňský komplex zaměřený zejména na plavání a sportovní aktivity, čímž reaguje na historii místa. Dále jsou zde provozy saun, vířivek, masáží, posiloven, aquaparku, restaurace, ubytování, které slouží návštěvníkům jako jeden otevřený kompaktní prostor, který mohou procházet.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is proposing a new desing of Baths for the city of Krnov. This task comes from official architectural competition and it was chosen because of previous experience with simillar projects in bachelor´s study program. The main goal is to create a whole new year-round area not only with swimming pool services, but also for entertainment, relaxation, and summer sport activities. The design respects the meander of the Opavice River and is using the current outside swimming pool as a starting compositional element. The basic idea is to create perspective axes which would connect the Krnov historical architecture landmarks of the city (Svatý Kopeček, the Pilgrimage Church of Our Lady of the Seven Sorrows in Civilina, Krnov Town Hall, Evangelical Church, St. Martin's Church and the Church of the Nativity of the Virgin Mary) with the proposal area. The fundumental idea is to guide these axes in such a way that they would line the mass of the existing healthy greenery, and simultaneously they are shaping the form of a new bath building. Bathing facilities are designed to communicate as much as possible with the waterfront and the adjacent land for sports and physical education. The shape of the wave allows for maximum supply of sunlight from the outside, while inside it helps to orientate within the space naturally and create optimal space for individual operations. The internal operation of the baths is divided into three basic zones - sports zone (swimming pool), sports and recreation zone (aquapark) and recreation and relaxation zone (SPA and wellness). The basic principle is the balance of mind and body, which, thanks to the structure of bathing operations is calming the mind and simultaneously physically burden the body in one direction and vice versa in the other. The result is a bathing complex focused mainly on swimming and sports activities which is reaction to its history. Other activities are indoor/outdoor sauna, whirlpool, massage, gym, aquapark, restaurant, accommodation, which serve visitors as one open compact space that they can walk through.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationJANÁK, L. Vodní svět - lázně Krnov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other141119cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204548
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLázněcs
dc.subjectpramencs
dc.subjectvlnacs
dc.subjectvýhledcs
dc.subjectPlavecký bazéncs
dc.subjectOpavicecs
dc.subjectKrnovcs
dc.subjectBathsen
dc.subjectSpringen
dc.subjectwaveen
dc.subjectviewen
dc.subjectswimming poolen
dc.subjectOpaviceen
dc.subjectKrnoven
dc.titleVodní svět - lázně Krnovcs
dc.title.alternativeWater world - spa Krnoven
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.modified2022-05-24-12:05:26cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid141119en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.28 08:54:22en
sync.item.modts2022.05.28 08:12:46en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
62.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
33.29 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141119.html
Size:
14.7 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141119.html
Collections