Oceňování zásob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou rozdielov vo vykazovaní oceňovania zásob podľa českej účtovnej legislatívy a podľa IFRS/IAS. Samostatnou časťou bakalárskej práce je aplikácia zistených teoretickým poznatkov na konkrétnom praktickom príklade. Výsledkom práce je vyhodnotenie rozdielnych dopadov na výsledok hospodárenia a načrtnutie rozdielnej daňovej povinnosti z príjmu právnických osôb.
The bachelor’s thesis analyzes the differences in the valuation of inventories in accordance with the Czech Accounting Standards and according to IFRS/IAS. A separate part of this bachelor´s thesis is devoted to a particular application of achieved theoretical knowledge to a specific practical example. The result of this thesis is the evaluation of different impacts on economy results and the description of different tax liability of legal person's income.
Description
Citation
BARANOVIČOVÁ, Z. Oceňování zásob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (předseda) JUDr. Hana Vejvodová (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Martina Sochorcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce: Odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: Odpovězeno Otázka: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Uváděla jste rozdíl v dani z příjmu, převzala jste však celý základ daně. Uvědomujete si, co je přínosem toho, že podnik vykazuje tyto výsledky? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO