Zdaňování příjmů fyzických osob - současnost a budoucí právní úprava

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na změny zákona o daních z příjmů účinných od roku 2013 v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob. Dopad vybraných změn je prezentován na porovnání daňové zátěže modelových poplatníků. Bakalářská práce rovněž prezentuje návrhy pro optimalizaci daňové zátěže.
The bachelor thesis is focuses on changes of the Law of Income Tax in force since year 2013 in area of taxation of personal income. Impact of selected changes is presented on comparison of tax burden of model taxpayers. The bachelor thesis present proposals for optimizing of tax burden too.
Description
Citation
ŠŤASTNÁ, M. Zdaňování příjmů fyzických osob - současnost a budoucí právní úprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Lenka Prášková (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázka oponentky bakalářské práce, viz příloha. 1) Ing. Brychta: Jaký je Váš názor na zrušení institutu superhrubé mzdy? Jaký bude dopad na poplatníka?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO