Moderní metody rekonstrukce saturovaných audio signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá simulacemi a následnou rekonstrukcí měkké saturace, u které dochází při zpracování audio signálů. Metoda obnovy využívá jako výchozí Douglas-Rachfordův algoritmus (již ověřený pro tvrdý ořez signálu). Algoritmus je rozšířen o inverzní funkce a de-kvantizaci. Simulace jsou aplikovány na reálných zvukových datech a návrh je testován ve výpočetním prostředí MATLAB. Obnovený signál je vyhodnocen za pomocí objektivních a subjektivních metod.
This thesis presents a variety of soft clipping simulations and their respective de-clipping functions. A restoration method uses a Douglas-Rachford algorithm (already verified for hard de-clip). The algorithm is extended by inverse functions and simultaneous de-quantization is proposed. The simulations are applied to artificial signals, and audio samples, and the proposal is tested in the computing environment MATLAB. A restored signal is later evaluated by objective and subjective methods.
Description
Citation
MIKULÁŠKOVÁ, A. Moderní metody rekonstrukce saturovaných audio signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kiac (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-09-02
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázka oponenta: Pod rovnicí (3.6) píšete: „In practice, statement (3.6) is inefficient because every x that meets the condition of Ax = y is called feasible solution - feasible representation of the vector y, meaning based on the linear algebra that under the above conditions on the matrix A, there is an infinite number of feasible solutions that form an affine space.“ Která podmínka způsobuje, že přípustných řešení je nekonečně mnoho? Student odpověděl na otázku Jakým způsobem byly určeny hodnoty parametrů saturace dle tabulky 4.2? Student odpověděl na otázku Obrázek 4.4 ukazuje, že rekonstrukce ve většině případů zhoršuje kvalitu audia ve srovnání se saturovaným (a kvantovaným) signálem. Máte nějakou hypotézu, čím to je způsobeno? Student odpověděl na otázku Otázky komise: Co je to kotva, jaký je její význam ve vaší práci? - student odpověděl na otázku
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO