Marketingová komunikace vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na online marketingovou komunikaci. Specifikuje, co online marketing je, jaké jsou jeho nástroje, a také porovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh na zlepšení online marketingové komunikace vybrané společnosti, která povede jak k většímu zisku firmy, tak i ke zvýšení povědomí o firmě.
The bachelor’s thesis focuses on online marketing communication. It specifies what online marketing is, what are his tools and it compares theoretical knowledge with reality. It contains suggestion to improve online marketing communication of selected company that will lead both to greater profit as well as to increase awareness of the company.
Description
Citation
KŘIVSKÁ, A. Marketingová komunikace vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno prof. Jurová: Proč předpokládáte náklady pouze v počátku realizace návrhů? - zodpovězeno Ing. Holek: Existuje anglická verze webu? - zodpovězeno Ing. Kaňovská: Máte časový plán pro realizaci návrhů? - zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Jak jste zjistila návratnost vašeho návrhu překladu stránky do němčiny na str. 64? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO