Postkvantová kryptografie na platformě FPGA

but.committeeprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (člen) Ing. Václav Oujezský, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Marek Sikora (člen) Ing. Petr Jedlička (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta a komise: 1) Jakým způsobem jste generoval náhodné číslo, jež je v části pro generování klíčů použito jako vstupní parametr pro funkci SHA3-512? 2) Otázka ohledně doby výpočtu a počtu cyklu Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační bezpečnostcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMalina, Lukášcs
dc.contributor.authorDobiáš, Patrikcs
dc.contributor.refereeJedlička, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-08T07:54:16Z
dc.date.available2022-06-08T07:54:16Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hardwarovými implementacemi postkvantových krypto- grafických schémat na platformě FPGA. Po úvodním porovnání schémat, které jsou kandidáty na standardizaci institutem NIST, a analýze dosavadních pracích, zamě- řujících se na implementaci těchto schémat bylo vybráno a implementováno schéma Crystals-KYBER. Všechny algoritmy schématu byly implementovány v rámci jedné kom- ponenty, čímž bylo dosaženo minimalizace využití zdrojů. Výsledky této implementace byly změřeny a porovnány s existujícími implementacemi. Na závěr byla komponenta na- sazena na fyzickou FPGA kartu Virtex UltraScale+ a otestována její správnost při využití pro oboustranně autentizované ustanovení klíčů.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the hardware implementations of post-quantum cryptogra- phy schemes on FPGA platforms. After the initial comparison of the candidate schemes for NIST standardization and the analysis of the previous work focusing on these schemes, Crystals-KYBER scheme was chosen and implemented. All scheme algorithms have been implemented inside a single component, minimizing resource utilization. The results of this implementation were analyzed and compared with the existing implementations. At the end of this work, the implemented scheme was deployed on Virtext UltraScale+ and tested for the use during mutually authenticated key exchange (AKE).en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationDOBIÁŠ, P. Postkvantová kryptografie na platformě FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141415cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204770
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCrystals-KYBERcs
dc.subjectpostkvantová kryptografiecs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectVHDLcs
dc.subjecthardwarová implementacecs
dc.subjectCrystals-KYBERen
dc.subjectpostquantum cryptographyen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectVHDLen
dc.subjecthardware implementationen
dc.titlePostkvantová kryptografie na platformě FPGAcs
dc.title.alternativePostquantum Cryptography on the FPGA Platformen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-07cs
dcterms.modified2022-06-07-09:37:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid141415en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.08 09:54:16en
sync.item.modts2022.06.08 08:13:14en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
683.06 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141415.html
Size:
4.48 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141415.html
Collections