Analýza daňového dopadu Švarc systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce analyzuje daňový dopad švarcsystému ukázaný na modelových případech a možné důvody, proč se tyto praktiky používají. Stát se snaží postihovat obchodní korporace, které zaměstnávají jenom živnostníky čím dál přísněji, avšak úspory výdajů, které obchodní korporace ušetří používáním švarcsystému, převyšují možné pokuty za jeho zneužívání. V modelových případech je názorně ukázáno, jak velké úspory může obchodní korporace získat. Výsledky této práce ukazují i možnost, kdy nebudou na straně státu tak velké ztráty ve výběru daní.
This thesis analyses tax incidence of švarcsystem which is demonstrated on test cases and also possible reasons why these methods are used. The state is trying to affect those companies which employ just self-employed persons. However, cost savings which a company save by using švarcsystem exceed possible fines for its using. In test cases I will clearly show you how big savings might a company receive. Results of this thesis show even the possibility when there will not be so big losses in tax collection on the stateside.
Description
Citation
VONDRÁČEK, J. Analýza daňového dopadu Švarc systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky vedúceho: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Doktor Svirák:Jak by ste chcel legislatívne zaistit spomínané období (Listopad -Leden)? Ako ste stanovili čiastku 150 000 Kč.?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO