Automatizované měřicí zařízení pro testování programátorů ELNEC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá automatizováním procesu ověřování parametrů programátorů Elnec BeeHive304. Nejprve je čtenář stručně seznámen s programátorem Elnec BeeHive304. Velký důraz je kladen na dosavadní manuální ověřování parametrů. Cílem práce je navrhnout a realizovat možná řešení automatizace měřicího procesu. V hlavní části práce jsou navrženy a realizovány dva prototypy vhodného automatického elektronického měřicího přístroje pro automatizované měření parametrů programátoru Elnec BeeHive304.
This thesis deals with the verification of parameters of Elnec BeeHive304 programmers. First, the reader is briefly introduced to the Elnec BeeHive304 programmer. Much emphasis is placed on the previous manual parameter verification. The aim of the work is to design and implement possible solutions for automation of the measuring process. In the main part of the thesis, two prototypes of a suitable automatic electronic measuring instrument for automated parameter measurement of the Elnec BeeHive304 programmer are designed and implemented.
Description
Citation
PRAŽÁK, J. Automatizované měřicí zařízení pro testování programátorů ELNEC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO