Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Brno-venkov

but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byla analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Brno-venkov. Z jejího přednesu bylo zřejmé, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Diplomantka zodpověděla otázky oponenta a vedoucího závěrečné práce. Rovněž na doplňkové otázky státní zkušební komise odpověděla. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSoudní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorAndres, Josefcs
dc.contributor.authorMazánková, Martinacs
dc.contributor.refereeJůza, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:33Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:33Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractTéma diplomové práce Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu – Brno-venkov bylo navrhováno tak, aby byly její výsledky využity v praxi. Toto praktické využití zajišťuje spolupráce s Dopravním inspektorátem Brno-venkov Policie České republiky. Cílem práce je, po důkladné analýze vybraného konkrétního místa, kterým je křižovatka A56 silnic III/42510, III/41619 a III/39528, navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V závěru této práce jsou navržena konkrétní opatření vhodná k realizaci, která mají přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v předmětné křižovatce. Výsledky jsou určeny především pro využití Policií České republiky, příslušným městským úřadem a Správou a údržbou silnic, ale některé dílčí závěry jsou vhodné i k vážnému zamyšlení pro řidiče.cs
dc.description.abstractThe topic of the diploma work the Analysis of Critical Locations for Road Transport in a Chosen region – Brno-Country was proposed with the aim to use its results in a practice. The practical use is guaranteed by the cooperation with the Traffic Inspectorial Brno-country of the Police of Czech Republic. The aim of the work is to propose organization and constructional-technical measures that will lead to the increasing of the safety of the road transport after careful analysis of a concrete place, which is the crossroad A56 of the roads III/42510, III/41619, and III/39528. In the end of the work are proposed concrete remedies suitable for realization, which will contribute to an increasing to the road transport safety in the subject crossroad. The results are destined in the first for the use the Police of Czech Republic, appropriate City Hall, and Road Board and Service, but some partial conclusions are suitable for a serious consideration of drivers too.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMAZÁNKOVÁ, M. Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Brno-venkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37003cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2916
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKřižovatkacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectsilniční dopravacs
dc.subjectdopravní nehody.cs
dc.subjectCrossroadsen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectroad transporten
dc.subjectcar accidents.en
dc.titleAnalýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Brno-venkovcs
dc.title.alternativeAnalysis of Critical Locations for Road Transport in a Chosen Region - Brno-venkoven
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-06-27-08:03:34cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid37003en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:22:50en
sync.item.modts2021.11.12 20:09:09en
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
13.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_37003.html
Size:
6.71 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_37003.html
Collections