Porovnání výpočtu účinnosti parního kotle

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářské práce obsahuje porovnávací výpočet nepřímé účinnosti parního kotle. Výpočet je proveden podle dvou norem platných v České republice. V úvodu práce je shrnut popis elektrárny a parního kotle. Následně navazuje teoretický úvod k problematice účinnost. Cílem této práce je vypočítat nepřímou účinnost parního kotle pro obě normy, popsat odlišnosti obou norem a vzájemně porovnat výsledky výpočtů.
This bachelor's thesis contains a comparative calculation of the indirect efficiency of the steam boiler. The calculation will be performed by two existing standards in the Czech Republic. At the beginning is the description of power plant and steam boiler. Following part includes a theoretical introduction to the issue of efficiency. The idea of this work is to identify any differences between the two standards and comparison results of calculation.
Description
Citation
PŘÍVOZNÍK, M. Porovnání výpočtu účinnosti parního kotle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO