Low energy detached house

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je vypracování dokumentace projektu novostavby nízkoenergetického rodinného domu v Olomouci. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepená stavba obsahující jednu bytovou jednotku pro čtyřčlennou rodinu. Společně s garáží, která je součástí domu tvoří jeden celek. Střecha je navržena plochá, jednoplášťová. Projektová dokumentace je zpracována dle platných norem.
The subject of my bachelor´s thesis is elaboration of the project in the level for realization of low energy detached house in Olomouc. Object is designed as a two-storey structure without basement containing a dwelling unit for four member family. Together with garage which is a part of the house forms one whole piece. Structure has a flat roof construction. Project documentation is elaborated according to valid standards.
Description
Citation
REITER, M. Low energy detached house [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO