Aproximace chladicích účinků vodních trysek matematickými funkcemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá chlazením vodními tryskami s kuželovým rozstřikem. V práci je uveden princip procesu plynulého odlévání oceli, během kterého se tyto trysky velmi často využívají. Dále jsou vysvětleny základní mechanismy přenosu tepla a průběh chlazení ostřikem. Je zde rovněž shrnut postup při experimentálním měření chladicích účinků těchto trysek. Cílem práce je pak nalézt vhodnou 3D matematickou funkci, která by popisovala rozložení součinitele přestupu tepla pod tryskou, a sestavit algoritmus pro určení parametrů této funkce. Celý model je naprogramován v prostředí MATLAB a je implementován na vzorová měřená data pro dva typy trysek.
The Bachelor thesis deals with a cooling process of full cone water nozzles. It explains the principle of the continuous steel casting which these nozzles are used for. The basics of heat transfer and spray cooling are also described. The thesis then summarizes the way of the experiment with these nozzles. The purpose of the thesis is to choose an appropriate 3D mathematical function which would well characterize the distribution of the heat transfer coefficient under the nozzle and then create an algorithm for finding its parameters. The algorithm is programmed in MATLAB and implemented on the data gained by the experimental way for two types of full cone water nozzles.
Description
Citation
HŘIBOVÁ, V. Aproximace chladicích účinků vodních trysek matematickými funkcemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO