Analýza výkonnosti firmy AGROSTAV, akciová společnost užitím systému Maple

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti firmy Agrostav, akciová společnost. Obsahuje teoretická východiska pro výpočet finanční analýzy, samotnou analýzu a zhodnocení výsledných hodnot s návrhem na zlepšení ekonomické situace společnosti. Výpočty a jejich grafická zobrazení jsou prováděny pomocí počítačového systému Maple.
The objective of this bachelor's thesis is to analyze the efficiency of the company Agrostav, akciová společnost. The work includes first the theoretical basis for calculating the financial analysis, then the actual analysis itself followed by the assessment of the resulting values and some suggestions for improving the company's economic situation. The calculations and their graphical representations were made with the Maple system.
Description
Citation
POSPÍCHAL, J. Analýza výkonnosti firmy AGROSTAV, akciová společnost užitím systému Maple [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. - Využití systému v praxi, úprava systému Maple - odpovězeno Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Snížení doby splatnosti pohledávek - odpovězeno Ing. Michaela Beranová, Ph.D. - Systém zajištění pohledávek - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO