Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu v obci Uherský Brod. Bytový dům je navržen jako plně podsklepený samostatně stojící objekt se třemi nadzemními podlažími. V každém nadzemním podlaží jsou navrženy dva byty, celkově se tedy v bytovém domě nachází 6 bytových jednotek. V podlaží podzemním se nachází technické zázemí budovy a skladovací prostory. Konstrukční systém nad terénem je navržen zděný z keramických tvárnic HELUZ s kontaktním zateplovacím systémem ETICS, zdivo v suterénu je ze ztraceného bednění. Stropní konstrukce jsou z keramických stropních panelů HELUZ. Zastřešení bytového domu je řešeno plochou jednoplášťovou střechou.
The aim of the bachelor thesis is to elaborate the project documentation of an apartment building in Uherský Brod. The building is designed as a fully basement detached building with three floors. There are two flats in each above-ground, so here are 6 flats in the whole building. In the basement there is a technical background of the building and storage space. The construction system above the terrain is made of HELUZ ceramic blocks with the ETICS contact thermal insulation system, walls in the basement are made of lost formwork. The ceiling structures are made of HELUZ ceramic-concrete ceiling panels. The house is roofed with a flat one coat roof.
Description
Citation
KONÍČEK, O. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Boris Bielek, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student představil svoji BP na téma Bytový dům a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. V prezentaci bylo představeno umístění stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a následně pak vizualizace stavby. Připomínky komise: Co znamená značení betonu C20/25? Co znamená u TI EPS značení 150 S? Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO